Ubezpieczenie Firmy

Ubezpieczenie Firmy

Ubezpieczenia firmowe to zarówno ubezpieczenie firm należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw jak i możliwość zabezpieczenia dużych podmiotów gospodarczych.
Szeroka i kompleksowa oferta pozwala ubezpieczyć majątek przedsiębiorstwa oraz pracowników wraz z ich rodzinami. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte mienie, odpowiedzialność cywilna oraz wiele innych aspektów związanych z działalnością na rynku.

Co możesz ubezpieczyć:

Budynki, które wykorzystujesz do prowadzenia działalności i budowle, czyli np. ogrodzenia, bramy, urządzenia reklamowe, namioty, szklarnie.

Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

Elementy wyposażenia otoczenia budynku, np. lampy oświetleniowe, murki ogrodowe, fontanny.

Urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia, wyposażenie pomieszczeń firmowych .

Towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń oraz inne środki obrotowe.

Gotówka, czeki, weksle i inne wartości pieniężne.

Przedmioty, które należą do pracowników i zwyczajowo znajdują się w miejscu pracy, np. odzież, obuwie (nie wartości pieniężne).

Nakłady adaptacyjne, np. koszty położenia glazury, ustawienia ścianek działowych, montażu instalacji alarmowych w najmowanych budynkach lub lokalach.

Chroń majątek firmy przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.

Masz pytania? Nasz Ekspert jest do Twojej dyspozycji Skontaktuj się