Ubezpieczenie na życie i turystyczne

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie i turystyczne

Ubezpieczenie na życie i zdrowie  zapewnia wypłatę pieniędzy i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.  Możesz zabezpieczyć siebie i swoich bliskich w razie problemów ze zdrowiem oraz innych zdarzeń losowych.

Oferujemy ubezpieczenia w zakresie:

 • Leczenia poważnej choroby,
 • Pobytu w szpitalu,
 • Ochrony dla Ciebie,
 • Ochrony dla bliskich,
 • Pomoc po wypadku
 • Prywatnej opieki medycznej
 • Polisy na życie i zdrowie gdy nie będziesz mógł pracować.

 

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Ubezpieczenie podróżne daje możliwość zwrotu kosztów leczenia i szeroki zakres pomocy assistance w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w trakcie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą.

Jeśli podczas wyjazdu zachorujesz lub przydarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek, ubezpieczenie pokryje koszty m.in.:

 • badań i zabiegów ambulatoryjnych,
 • zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
 • hospitalizacji, koszt podróży i zakwaterowania osoby towarzyszącej,
 • leczenia stomatologicznego, jeżeli występują ostre stany zapalne lub bólowe,
 • transport osoby ubezpieczonej między placówkami medycznymi,
 • poszukiwań i ratownictwa,
 • opieki nad dziećmi i zwierzętami w czasie hospitalizacji osoby ubezpieczonej
 • pokrycie kosztów, jeśli Ty lub Twoi bliscy wyrządzicie komuś szkodę,
 • odszkodowanie w razie nieszczęśliwego wypadku,
 • odszkodowanie za skradziony lub zniszczony bagaż,
 • odszkodowanie za uszkodzony sprzęt sportowy,
 • koszty odwołania podróży,
 • Ochronę przy uprawianiu sportów.

Pamiętaj, że EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego o szerokim zakresie, dopasowywanym specjalnie do potrzeb Twoich i Twoich bliskich.

Masz pytania? Nasz Ekspert jest do Twojej dyspozycji Skontaktuj się