Blog

Zmiany podatkowe w leasingu od 1 stycznia 2019 roku

Zmiany w wartości przedmiotu leasingu, rozliczanego jako koszt.

Nowelizacja wprowadziła limitowanie rat leasingowych w kosztach.

Od 2019 r. wprowadzony limit wynosi:

  • dla aut osobowych spalinowych i hybrydowych do wartości pojazdu 150 tys. zł,
  • dla aut elektrycznych do wartości pojazdu 225 tys. zł.

Wprowadzenie tego limitu oznacza, że nadwyżka wartości pojazdu nie będzie kosztem – a raty rozliczane proporcjonalnie do limitu kwotowego. Limit kwotowy wyliczamy jako wartość brutto minus możliwy do odliczenia podatek vat.

Zmiany w zakresie kosztów eksploatacyjnych.

Od 2019 r. nie zaliczymy całości wydatków na  eksploatację pojazdów osobowych. Wprowadzono ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na eksploatację aut osobowych do 75%.

Zmianą zostały objęte wydatki na użytkowanie aut osobowych czyli np. parking, paliwo, przeglądy, naprawy. Weszła ona w życie 1 stycznia ze skutkiem dla wydatków poniesionych od 1 stycznia 2019r. włącznie. Zmiana spowodowała faktycznie wzrost podatku dochodowego u osób, dla których wydatki na eksploatację pojazdów osobowych są istotną częścią budżetu firmy.

Powyższe ograniczenie nie będzie dotyczyło tylko aut, które zostaną zgłoszone na VAT-26 do urzędu skarbowego oraz będzie prowadzona ewidencja przebiegu, znana obecnie z ustawy o vat (tzw. kilometrówka do vatu).